Povodom proslave blagdana svetog Martina zaštitnika općine i obilježavanja Dana Općine Tisno, Narodna knjižnica i čitaonica Tisno organizirala je i provela literarno/ likovni natječaj na temu „ Moje misto drago“ s ukupnim fondom nagrada od 2.950,00 kuna.

Opservacijom natječajnih radova proglašeni radovi izdvajaju se kao najbolji iz aspekta kriterija ocjenjivanja istih u zasebnim kategorijama. Koncept prosuđivanja radova bazirao se na poimanju istih u vidu najbolje realizacije u stilskom, likovnom i tematskom interpretiranju unutar pojedine kategorije.

Prilažemo službeni zapisnik 8. literarno/ likovnog natječaj na temu „ Moje misto drago“ NKČ Tisno:

ZAPISNIK – 8. NATJEČAJ "MOJE MISTO DRAGO"
Tisno, 10.11.2022. godine

Povodom proslave blagdana Sv. Martina, zaštitnika općine, i obilježavanja Dana Općine Tisno, Narodna knjižnica i čitaonica Tisno organizirala je i provela literarno/ likovni natječaj na temu „ Moje misto drago“ s ukupnim fondom nagrada od 295,00 kuna.
Na objavljeni natječaj prispjela su 27 likovnih radova učenika osnovnih škola, 5 likovnih radova u kategoriji djece iz vrtića te 3 literarna rada.
Prosudbena komisija u sastavu: dipl.retaurator/konzervator umjetnina Jelena Ćurić, Miljenko Meštrov, Andrea Vlaić, Mirela Klarin - Petrina i Silvija Ćurić procijenili su sve radove i donijeli sljedeću odluku o nagrađivanju.
Opservacijom natječajnih radova proglašeni radovi izdvajaju se kao najbolji iz aspekta kriterija ocjenjivanja istih u zasebnim kategorijama. Koncept prosuđivanja radova bazirao se na poimanju istih u vidu najbolje realizacije u stilskom, likovnom i tematskom interpretiranju unutar pojedine kategorije.
Nagrade za 8. likovno literarnom natječaj Narodne knjižnice i čitaonice Tisno „Misto moje drago“ osvajaju:

LIKOVNI RADOVI – KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE
1. MJESTO DIJELE:

A) MORENA PAVIĆ i ZUZANA KLASAN – SVETI MARTIN
Najteatralniji i drugačiji rad, mističan, scenski i koloristično opskuran, funkcionira u cjelini, bolje nego zasebno svaki. Mogu poslužiti kao scenografija ili kulisa za predstavu. Prepoznatljivi su zaštitnici mjesta: Gospa od Karavaja, sveti Martin, most i plavetnilo neba i mora.

B) KLARA FRKIĆ – TISNO
Ovo je najzreliji i najmirniji rad vizualno. Na tamnom parspatuu koji mu odlično daje dubinu i ističe samu sliku, vrlo dobra perspektiva, tišnjanske kuće i pogled iz dosada neuobičajenog kadra. Jednostavno i dobro tonski komponirano. Vrlo ozbiljna tišnjanska veduta.

2. MJESTO:

BOŽO REŠKOV

Također dojmljiv rad u ovoj tehnici koja nije uobičajena, podsjeća na linorez, a uviđa se jednostavnost boja i lišenost detalja. Ptiče na fokusiranost i promišljanje prepoznatljivosti.

3. MJESTO LIKOVNI RADOVI DIJELE:

A) STRIPOVSKI RADOVI NA TEMU „SV. MARTINA“ UČENIKA 5. RAZREDA
Jako dobri radovi koji funkcioniraju kao strip radovi, naglasak je svima na prikazu zaštitnika mjesta – sv. Martina, kojeg je potrebno, da bi se povezalo s određenim mjestom prikazati i s pokojim detaljem određenog mjesta – u protivnom je „samo sv. Martin“ koji može biti bilo čiji. Zato bi bilo poticajno spojiti radove možda u knjižicu ili mapu. Crtački i koloristično su svi izloženi, svaki za sebe vrlo dojmljivi.

IZDVAJAJU SE RADOVI:

LUKE MEŠTROVA I MARINE UKAS – kao ilustracija i pedantan rad u tehnici aquarela detaljno i precizno prikazan. Kod rada Marine Ukas važno je kazati kako puno dojmljiviji obrnuto (okrenuvši ga na naličje) čime se dobivaju slobodni slikarski prikazi.

B) STRIPOVSKI RADOVI NA TEMU „MOST“ – UČENIKA 3. RAZREDA

Također vrlo koloristični i zanimljivi radovi. Preporuka je sabrati ih u knjižicu ili mapu.

A izdvajaju se radovi:
MARIJE BIJELAC, MAJE LABOR, TONIJA KARTELA I PETRA STRUNJE

C) STRIPOVSKI RADOVI NA „TISNO“ – UČENIKA 2. REZRDA

I ovi radovi, sukladno uzrastu autora vrlo su zanimljivi i koloristični, a izdvaja se rad VITE VELDIĆA

SKUPNI RADOVI:

1. MJESTO SKUPNI RAD

4. RAZREDA OŠ VJEKOSLAVA KALEBA – Svako ima svoje misto drago …..
Vrlo detaljan i uredan rad, već viđenog tematskog prikaza no rijetko izrađen rukama djece. Preporuka razmisliti u vidu otvaranja kreativnosti, upotreba boja i detalja u cilju istog prikaza, ne doslovno kopirajući siguran izvor.

2. MJESTO SKUPNI RAD 

LAV BRANKO MARUŠIĆ VLAJČIĆ, MARTA KLARIN, LEO FANTOV I LEON LUČIĆ
Pohvaljuje se rad izrađen ovom tehnikom, dosada drugačijom, monokromatski uz korištenje kartonskih detalja u prikazu teme čime se postiže reljefnost slike. Ovaj rad se izdvaja zbog najbolje kompozicije i prepoznatljivosti autentičnih detalja.

LIKOVNI RADOVI – KATEGORIJA VRTIĆA

1. MJESTO DIJELE:

A) VATERPOLO IGRALIŠTE – MJEŠOVITA SKUPINA OD 3.- 6. GODINA – VRTIĆ „Školjkica“ tete Vesna i Silvija
Centralni prepoznatljivi klub Betine , proslavljen rezultatima kao i ovim radom humoristično izrađenim dječjim igračkama. Pohvale za jednostavnost i maštovitost te tematski jedinstveno odrađeno.

B) TORTA – MJEŠOVITA SKUPINA OD 4. -7. GODINA - VRTIĆ „Spužvica“ tete Korina, Gabrijela i teacher Marko
Kompozicijski najbolji rad. Vješto i efektno aranžirani detalji izrađeni dječjom rukom. Cjelina pretvorena u produkt koji može poslužiti i kao autohtoni suvenir.

2. MJESTO DIJELE:

A) TISNO – STARIJA JASLIČKA SKUPINA – VRTIĆ „Spužvica“ tete Nikolina i Martina
Najkolorističniji i najveseliji rad sa svim sadržajima i detaljima mjesta. Efektno dječje ukomponirano.

B) MOJE MISTO DRAGO – JASLIČKA I MJEŠOVITA SKUPINA – VRTIĆ „Ribica“ tete Anđela i Marija
Najcjelovitiji rad u vidu proizvoda, oslikan dječjim pristićima i stopalima bojama vrlo jednostavno i čisto mediteranski uz upotrebu drvenih elemenata čime se potiče mašta najmlađih. Dodatan prilog je i napisana pjesmica što uvećava važnost ovog rada.

3. MJESTO DIJELE:

A) BOČALIŠTE – MJEŠOVITA SKUPINA od 2. – 3 GODINE – VRTIĆ „Školjkica“ tete Bernarda i Tamara
Pohvala „Boćalištu“ koji je odlično zamišljen , u jednoj mjeri ostavši nedorečen. Bilo bi dobro promisliti kako ga učiniti prepoznatljivim baš za Betinu ili možda dodati igraće kako bi s upotpunio.

B) KUĆICE – LARA ŠANDRIĆ
Jedini samostalni likovni rad. Pohvala samostalnom kandidatu koji je uz uložen trud prikaz mediteranskih kuća ukomponirao u izgled malog mjesta. Preporuka je razmisliti o poanti i detalju kojim bi se izdvojio rad te bio autentičan za određeno mjesto.

NAJBOLJI LITERARNI RAD - „AJ TI FUREŠTU OBJASNI“ – JELENA OBRATOV

Usmeni su narodni izričaj kao i umjetničku formu i kao prenositelja poruke, zamijenili masovni mediji i drugi oblici kreativnosti. Poruke između pojedinaca i skupina danas prenose razne elektroničke naprave.
Oblikom stiha i načinom njegova iskazivanja ova pjesma zaokupila je pažnju stručnog žirija jer slikovito i na humorističan način prikazuje život u Tisnom. Možda i ne bismo danas posebnu pozornost poklanjali takvoj pjesmi, kad se ne bi dalo vidjeti kako nas njezin veseo karakter može povezati s navikama i načinom života koje stranci ne vide i ne mogu doživjeti u vrijeme trajanja ljetne sezone. Ova pjesma neujednačenog stiha i neujednačenih strofa vrlo je ritmična zbog mnoštva parnih rima, po sadržaju na prvu humoristična ali iz dubljeg konteksta možemo uvidjeti autoričinu ljubav prema rodnom mjestu.

AJ TI FUREŠTU OBJASNI
Pitali me prije neki dan
je li mi ovi život ode dosadan
i da kako svako normalan znade
da ode nema šta tražit mlado čeljade.
A ja ostala ka u čudu
i stala im tumačiti, ali sve zaludu
jer kako će furešt iz velikoga grada
razumiti život u nas od Svih svetih do poklada,
kad se u kuće zatvoru i judi i pasi,
pa se od sezone liču živci i išijasi.
Aj ti fureštu objasni ovi gušt i lipotu,
kad masline i lignje postanu glavne teme u životu;
kome je koliko bacilo i koja je pošta bolja,
ko je koliki naramak dovuka jučer iz polja?
Kako objasnit da svaki ima svoj kafić u selu,
a u njemu svoju katridu, ka vlastitu parcelu,
pa ne more dočekati jutro da odzvoni Zdravo Marija
kako bi se uz kavu pritresla u selu zadnja pizdarija.
Iz čigove teće bolje ručak vonja,
čigov je zet veći mudonja,
je li riba na mostu ili peškariji cinija,
koga je otac iz dila razbaštinija?
A kad ti dojdeš na red, jer o svakome sve zna se,
onda činiš da nisu tvoja posla i gledaš prida se!
Aj ti fureštu objasni da je u nas ljubav koja traje
ono kad on na nju beštima, a ona ga ne begenaje,
da u nas ne prolazi držanje za ručice i druge finese,
da se u nas od dragosti reče „neka te vrag ne odnese“!
Kako će tuji čovik u ovo vrime force i histerije
razumit vridnost ove naše mižerije,
koju ne more platit ni euro ni funta,
dok furešti mislu da smo prošli lišo bez punta.
A mi sritni šta nam je Bog baš vako karte promiša,
i molimo ga da nas i dalje pomogne i usliša,
pa dok nam se naše jugo i bura po starinski svađaju
nek nam se naša dica i dalje vode iz dišpeta rađaju.
Vi sad razumili ili ne, kako van volja,
eto vam svitla grada, ona su vam bolja,
nas pustite u ovome kantuniću od svita
i ne dolazite nam prije drugoga lita!

NAJBOLJI DJEČJI LITERARNI RAD – „BETINA“ – MAŠA ŠANDRIĆ

U ovom dječjem radu imamo priliku vidjeti kako dijete vidi svoje rodne mjesto. Stil pisanja usklađen je s uzrastom autorice. Kompozicija sadrži sve što treba, rečenice su skladne i povezane. Također svi koji pročitaju ovaj rad mogu ga koristiti kao svojevrstan vodič kroz mjesto Betina. Rad govori o „čarima“ maloga mjesta i kako se to reflektira na tinejdžerske godine autorice.

 

Ovim natječajem i podjelom novčanih nagrada nastoji se motivirati i ohrabriti najmlađe da stoje iza svojih djela ma kakva ona bila, da budu svoji u svom ruhu u svom mjestu pred svojim ljudima. Uz prave smjernice odraslih, teta, roditelja i učitelja, ali prepušteni sebi u svom rukopisu pišu svoje priče i upravo tako od najbenignijih poruka nastojimo da budu spremni preuzeti odgovornost u svakom djeliću svog kolaža, mozaika, slike, života.

Posebno želimo naglasiti, motivirati i poticati najmlađe na razmišljanje, posebno u samoj ideji a potom i u rješavanju određenih segmenata stoga dodjeljujemo posebne nagrade za sudjelovanje:

Najboljim autorima uručene su novčane nagrade, a svi sudionici nagradnog Natječaja dobili su i posebne zahvalnice za sudjelovanje.
Pobjednički radovi će biti izloženi u knjižnici i pročitani na svečanosti „Proslavimo Dan Općine Tisno zajedno“ u petak, 11.11.2022. u 18 sati u Društvenom domu Tisno.

Članovi izborne komisije za natječaj Misto moje drago 2022. godine

1. Dipl.restaurator/konzervator umjetnina Jelena Ćurić
2. Miljenko Meštrov
3. Andrea Vlaić
4. Mirela Klarin- Petrina i
5. Silvija Ćurić

 

Tisno, 10.11.2022. Ravnateljica
Silvija Ćurić

 

Fotogalerija
 • 312552228_527138122284974_2266415735835296887_n
 • 313501421_2973024242841472_8517210309319361937_n
 • 314296843_616894763496976_7798768258814993508_n
 • 314351264_642819684180978_3163972477637579600_n
 • 314383063_690771472447607_8936964728783976157_n
 • 314394994_684372576314017_7555709604767092718_n
 • 314473998_1097124917628870_3855068264286764564_n
 • 314503450_830761931406038_2385488224536692539_n
 • 314521473_634744601691706_8688198191162735273_n
 • 314576764_1819399341761108_2878373266262560034_n
 • 314606219_824730241908855_6639867565321694849_n
 • 314660761_628279848998303_4064484171682475932_n
 • 314872979_2997234547239818_71433930240898177_n
 • 315098238_500756105321692_1467338090029351778_n
 • 315106309_451462063775658_2771703756537536988_n
 • 315107087_5745881992137419_2825899301621498045_n
 • 315202123_675971900818255_8798977149321342791_n
 • 315223585_409648654700812_9008176651804189171_n

Godina citanja uspravno

Radno vrijeme

Ponedjeljak, utorak i petak
08,00-14,00 sati
 
 
Srijeda i četvrtak
14,00-20,00 sati
 
 
Subota
08,00-12,00 sati