STATUT 2019.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU 2019

PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 2019.

PRAVILA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA 2019.

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Plan mjera za slučaj opasnosti

Pravilnik o pružanju usluga
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o radu

Smjernice za postupanje s darovanom građom   +  Prijedlog za darovanje

Odluka o cjeniku usluga 

Strateški plan 2019.-2024.

Strateški plan 2016.-2018.